Vinn tur til Kreta med “Svøm langt”

«Svøm langt» er Norges Svømmeforbunds årlige mosjonskampanje, som foregår i perioden 1. januar til 31. mars hvert år. Målet er at flest mulig voksne svømmer 10.000 meter og flest mulig barn (under 13år) svømmer 2.500 meter i løpet av kampanjeperioden. Svøm langt og vær med i trekningen av en tur til varmere strøk! I 2016 kan […]

Svømming = supert!

Svømming er en av de beste fysiske aktivitetene du kan gjøre. Gjennom svømming forbedres utholdenheten og det er dessuten bra for musklene i hele kroppen. Svømming er en skånsom og forholdsvis skadefri idrett fordi vannet gir støtte til kroppen (nesten 90 %) slik at de muskel- og leddskader som kan forekomme i andre mosjonsidretter. Derfor blir […]

Svømmekurs 2016

Vi starter opp med nye svømmekurs på nyåret, vi har kurs for alle nivåer. Oppstart uke 1: Babysvømming (dagtid m/foreldre) Skilpadde 5-6 år (vanntilvenning u/ foreldre) Pingvinkurs 6-8 år (lære seg å svømme u/ foreldre) Pingvin ekstra 6-8 år (trenger litt mer øving) Selunge 6–8 år (trene seg fram til neste svømmeknapp) Sel-sjøløve-delfinkurs 7-12 år […]