IMG_2696

ansatte gjennomførte årlig prøve i livredning og førstehjelp